- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ta bort mellanslag Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-06-13
Läst: 1417
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Blandade Trim-funktioner som eliminerar mellanslag. 
Kod
unit TrimStr; 
{$B-} 
 
interface 
Const 
 Space = #$20; 
 
 function LTrim(Const Str: String): String; 
 function RTrim(Str: String): String; 
 function Trim(Str: String): String; 
 function RightStr(Const Str: String; Size: Word): String; 
 function LeftStr(Const Str: String; Size: Word): String; 
 function MidStr(Const Str: String; Size: Word): String; 
 
implementation 
 
 function LTrim(Const Str: String): String; 
 var len: Byte absolute Str; 
   i: Integer; 
 begin 
  i := 1; 
  while (i <= len) and (Str[i] = Space) do Inc(i); 
  LTrim := Copy(Str,i,len) 
 end //LTrim 
 
 function RTrim(Str: String): String; 
 var len: Byte absolute Str; 
 begin 
  while (Str[len] = Space) do Dec(len); 
  RTrim := Str 
 end //RTrim 
 
 function Trim(Str: String): String; 
 begin 
  Trim := LTrim(RTrim(Str)) 
 end //Trim 
 
 function RightStr(Const Str: String; Size: Word): String; 
 var len: Byte absolute Str; 
 begin 
  if Size > len then Size := len; 
  RightStr := Copy(Str,len-Size+1,Size) 
 end //RightStr 
 
 function LeftStr(Const Str: String; Size: Word): String; 
 begin 
  LeftStr := Copy(Str,1,Size) 
 end //LeftStr 
 
 function MidStr(Const Str: String; Size: Word): String; 
 var len: Byte absolute Str; 
 begin 
  if Size > len then Size := len; 
  MidStr := Copy(Str,((len - Size) div 2)+1,Size) 
 end //MidStr 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -