- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Lista alla tabellnamn i en Paradoxdatabas Kategori: Databaser
Inlagt: 2004-06-05
Läst: 1472
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Session används i detta exempel för att lista tabellnamn. 
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 ts: TStringlist; 
begin 
 ts := TStringlist.create; 
 Session.GetTableNames('DBDEMOS','*.DB', false, false, ts); 
 listbox1.items.assign(ts); 
 ts.free; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -