- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Visa tal med separator för tusental Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-05-20
Läst: 1578
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Funktionen nedan lägger till separatorer för varje tusental. 
Kod
function AddThousandSeparator(S: string ; Chr: Char): string ;  
var  
 I: Integer;  
begin  
 Result := S;  
 I := Length(S) - 2;  
 while I > 1 do  
 begin  
  Insert(Chr, Result, I);  
  I := I - 3;  
 end;  
end;  
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
begin  
 Edit1.Text := AddThousandSeparator('400500210', '''');  
 // -- 400'500'210  
end;  
 
 
// Other possibility  
ThousandSeparator := '''';  
 
label1.Caption := FormatFloat('#,###,###.###', 23453452);  
 
// --> 23'453'452  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -