- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Spela in wave-filer Kategori: Multimedia
Inlagt: 2004-05-13
Läst: 1210
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Exempel som visar hur du spelar in i formatet wave (*.wav). 
Kod
uses mmSystem;  
 
{....}  
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);   // Record  
begin  
 mciSendString('OPEN NEW TYPE WAVEAUDIO ALIAS mysound', nil, 0, Handle);  
 mciSendString('SET mysound TIME FORMAT MS ' +   // set time  
  'BITSPERSAMPLE 8 ' +        // 8 Bit  
  'CHANNELS 1 ' +           // MONO  
  'SAMPLESPERSEC 8000 ' +       // 8 KHz  
  'BYTESPERSEC 8000',        // 8000 Bytes/s  
  nil, 0, Handle);  
 mciSendString('RECORD mysound', nil, 0, Handle)  
end;  
 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);   // Stop  
begin  
 mciSendString('STOP mysound', nil, 0, Handle)  
end;  
 
 
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);   // Save  
var  
 verz: String;  
begin  
 GetDir(0, verz);  
 mciSendString(PChar('SAVE mysound ' + verz + '/test.wav'), nil, 0, Handle);  
 mciSendString('CLOSE mysound', nil, 0, Handle)  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -