- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kalkylera Fibonacci-tal Kategori: Matematik
Inlagt: 2004-05-08
Läst: 1281
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel kalkylerar heltal enligt modellen Fibonacci. 
Kod
 
//Fibonacci integers are defined as:  
 
// fib[n+2] = fib[n+1] + fib[n];  
// fib[1] = 1;  
// fib[0] = 1;  
 
// Example: fib[4] = fib[3] + fib[2] = fib[2] + fib[1] + fib[1] + fib[0] = fib[1] + fib[0] + fib[1] + fib[1] + fib[0] = 5  
 
 
function fibit(n: Integer): Integer;  
var  
 a, b, i, temp: Integer;  
begin  
 temp := 1;  
 a := 1;  
 b := 1;  
 for i := 1 to n - 1 do  
 begin  
  temp := a + b;  
  a := b;  
  b := temp;  
 end;  
 Result := temp;  
end;  
 
function fibrec(n: Integer): Integer;  
var  
 temp: Integer;  
begin  
 temp := 0;  
 if (n = 0) then temp := 1;  
 if (n = 1) then temp := 1;  
 if (n > 1) then temp := fibrec(n - 1) + fibrec(n - 2);  
 Result := temp;  
end;  
 
 
// Example:  
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
begin  
 ShowMessage(IntToStr(fibit(10)));  
 ShowMessage(IntToStr(fibrec(10)));  
end;  
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -