- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Spara en Outlook kalender som en websida Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2004-05-08
Läst: 1262
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta kodexempel sparar en kalender i e-postklienten Microsoft Outlook till en websida. 
Kod
uses ComObj;  
 
{ .... }  
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
var  
 Outlook, NameSpace, TopFolder, CalendarFolder, WebPub: OleVariant;  
 sTitle: string ;  
begin  
 Outlook := CreateOleObject('Outlook.Application');  
 WebPub := CreateOleObject('WebPub.cWebPub');  
 
 NameSpace := Outlook.GetNamespace('MAPI');  
 TopFolder := NameSpace.Folders[1];  
 CalendarFolder := TopFolder.Folders('Kalender');  
 
 WebPub.Create('Kalender von AHA', '', False, '01.05.2003', '01.06.2003',  
  True, True, 'C:\Temp');  
 
 
 WebPub := Unassigned;  
 Outlook := Unassigned;  
end;  
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -