- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Tvinga fram en radbrytning i en TRichEdit Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-05-03
Läst: 1351
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel genererar en radbrytning i en TRichEdit-kontroll efter 70 tecken. 
Kod
procedure GetCurrentRC(re1:TRichedit; var row, col: LongInt); 
begin 
 //Get Current Row and Column Values for Richedit Control 
 with re1 do 
 begin 
  Row := sendMessage(handle, EM_LINEFROMCHAR, Selstart, 0); 
  Col := selstart - sendmessage(handle, EM_LINEINDEX, row, 0); 
 end; 
end; 
 
 
procedure TForm1.re1SelectionChange(Sender: TObject); 
var 
 RTRow, RTCol : LongInt; 
begin 
 GetCurrentRC(re1, RTRow, RTCol); 
 if (rtCol = 70) and (NOT Backspace) then 
  re1.Lines[rtRow] := Memo1.Lines[rtRow] + #13#10; 
end; 
 
 
procedure TForm1.Re1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 
begin 
 //If Backspacing we don't want it to jump down again 
 if key = #8 then 
  backspace := True 
 else 
  backspace := False; 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -