- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Komprimera och reparera en Accessdatabas Kategori: Databaser
Inlagt: 2004-04-26
Läst: 1450
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med denna funktion kan du reparera din Accessdatabas som gått sönder. Anpassa exemplet nedan med din egen DB-koppling. 
Kod
uses  
 ComObj;  
 
function CompactAndRepair(DB: string ): Boolean; {DB = Path to Access Database}  
var  
 v: OLEvariant;  
begin  
 Result := True;  
 try  
  v := CreateOLEObject('JRO.JetEngine');  
  try  
   V.CompactDatabase('Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='+DB,  
            'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='+DB+'x;Jet OLEDB:Engine Type=5');  
   DeleteFile(DB);  
   RenameFile(DB+'x',DB);  
  finally  
   V := Unassigned;  
  end;  
 except  
  Result := False;  
 end;  
end;  
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -