- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Datumformat i databaser Kategori: Databaser
Inlagt: 2004-04-21
Läst: 1433
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Visa datum från en databas på olika sätt. 
Kod
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
 with table1 do 
 begin 
  TDateField(FieldByName('Date1')).DisplayFormat:='dd*mm*yyyy'; 
  TDateField(FieldByName('Date2')).DisplayFormat:='ddmmyyyy'; 
  Active:=True; 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -