- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Formatera en sträng för CGI-anrop Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-04-17
Läst: 1330
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Funtionen nedan anpassar strängen för CGI-anrop-
Kod
function FormatStringforCGI(str: string ): string ;  
var  
 i: integer;  
begin  
 for i := 1 to Length(str) do  
 begin  
  if str[i] in ['a'..'z', 'A'..'Z', '0', '1'..'9'] then  
   Result := Result + Str[i]  
  else if Str[i] = ' ' then  
   Result := Result + '+'  
  else  
   Result := Result + '%' + IntToHex(Byte(Str[i]), 2);  
 end;  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -