- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skriv ut/förhandsgranska en Accessrapport Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2004-04-13
Läst: 1182
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel demonstrerar hur du kan göra för att skriva ut eller förhandsgranska en rapport skapad i Microsoft Access. 
Kod
uses ComObj;  
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
var  
 Access: Variant;  
begin  
 //open the Access application 
 try  
  Access := GetActiveOleObject('Access.Application');  
 except  
  Access := CreateOleObject('Access.Application');  
 end;  
 Access.Visible := True;  
 
 // open the database  
 Access.OpenCurrentDatabase('C:\test.mdb', True);  
 
 // open the report  
 Access.DoCmd.OpenReport('A Report name', 2, EmptyParam, EmptyParam);  
 
 //close the database 
 Access.CloseCurrentDatabase;  
 
 //close the Access application 
 //const  
  acQuitPrompt = $00000000;  
  acQuitSaveAll = $00000001;  
  acQuitSaveNone = $00000002;  
 Access.Quit(1);  
end;  
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -