- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om en sträng innehåller accenttecken Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-03-28
Läst: 1388
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna funktion letar reda på tecken med accent. 
Kod
function ContainsAccents(const S: String): Boolean; 
var 
 I: Integer; 
begin 
 for I := 1 to Length(S) do 
  if S[I] > #$7F then 
  begin 
   Result := True; 
   Exit; 
  end; 
 Result := False; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -