- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Sök efter text i en TListview Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-03-23
Läst: 1440
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Funktion som låter dig söka efter text i en TListview. Ett krav för att det ska fungera är ett kontrollen visas i Reportläge. 
Kod
function FindListviewItem( lv: TListview; const S: String; column: Integer ): TListItem; 
var 
 i: Integer; 
 found: Boolean; 
begin 
 Assert( Assigned( lv )); 
 Assert( (lv.viewstyle = vaReport) or (column = 0) ); 
 Assert( S <> '' ); 
 for i := 0 To lv.items.count - 1 do 
 begin 
  result := lv.Items[i]; 
  if column = 0 then 
   found := AnsiCompareText( result.caption, S ) = 0 
  else  
   if column <= result.subitems.count then 
    found := AnsiCompareText( result.subitems[column - 1], S ) = 0 
   else 
    found := false; 
  if found then 
   Exit; 
 end; 
 //No hit if we get here 
 Result := nil; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -