- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera timmar och minuter mellan två tidsangivelser Kategori: Matematik
Inlagt: 2004-03-19
Läst: 1360
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel kalkylerar tiden i form av timmar och minuter mellan två angivna tider. 
Kod
{ ... } 
var 
 InTime, OutTime, TimeDifference: TDateTime; 
 DiffHours, DiffMinutes: Integer; 
begin 
 TimeDifference := OutTime - InTime; 
 ShowMessage(DateTimeToStr(TimeDifference); 
 DiffHours := trunc(TimeDifference * 24); 
 //DiffMinutes := trunc((TimeDifference * 24 * 60) - (Trunc(TimeDifference * 24) * 60)) 
 DiffMinutes := trunc((TimeDifference * 24 * 60) - (DiffHours * 60)) 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -