- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

String Search: Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-02-25
Läst: 1456
Inlagt av: chamroN
Beskrivning
great string search.. 
Kod
Procedure FindString(X, XX : String; List : TListBox); 
var text : TStringList; 
   x1 : integer; 
   x2 : ansistring ; 
begin 
List.Clear; 
if X = '' 
then ShowMessage('Please enter a filename') 
else 
begin 
text := TStringList.Create; 
x1 := 0; 
text.LoadFromFile( x ); 
repeat 
Application.ProcessMessages; 
x2 := text.Strings[x1]; 
if AnsiContainsStr(x2, XX) 
then List.Items.Add('found ' + xx + ' in line ' + IntToStr(+x1)); 
x1 := x1+1; 
until x1 = text.Count; 
end; 
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -