- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Programmera tangenter för DBNavigator Kategori: Databaser
Inlagt: 2004-02-22
Läst: 1462
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel visar hur du med hjälp av angivna tangenter kan navigera i en databas. Varje tangent får en funktion i en DBNavigator kopplad till sig. 
Kod
procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 
 Shift: TShiftState); 
const 
(* Nice piece of code, The Graphical Gnome *) 
 KeyBtn: array[TNavigateBtn] of record 
  Key: Word; 
  Btn: TNavigateBtn; 
 end = ( 
  (Key: VK_F1; Btn: nbFirst), 
  (Key: VK_F2; Btn: nbPrior), 
  (Key: VK_F3; Btn: nbNext), 
  (Key: VK_F4; Btn: nbLast), 
  (Key: VK_F5; Btn: nbInsert), 
  (Key: VK_F6; Btn: nbDelete), 
  (Key: VK_F7; Btn: nbEdit), 
  (Key: VK_F8; Btn: nbPost), 
  (Key: VK_F9; Btn: nbCancel), 
  (Key: VK_F10; Btn: nbRefresh) 
 ); 
var 
 i: TNavigateBtn; 
begin 
 for i := nbFirst to nbRefresh do 
  if KeyBtn[i].Key = Key then begin 
   DBNavigator1.BtnClick(KeyBtn[i].Btn); 
   Exit; 
  end; 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -