- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Tilldela lösenord till en Paradoxtabell Kategori: Databaser
Inlagt: 2004-02-17
Läst: 1405
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Använd följande enhet för att tilldela ett lösenord till en Paradoxtabell. 
Kod
unit Unit2; 
 
interface 
 
uses 
 BDE, SysUtils, DBTables, Windows; 
 
function TablePasswort(var table: TTable; password: String) : Boolean; 
 
implementation 
 
function StrToOem(const AnsiStr: String) : String; 
begin 
 SetLength(result, Length(AnsiStr)); 
 if Length(result)>0 then 
  CharToOem(PChar(AnsiStr), PChar(result)) 
end; 
 
 
function TablePasswort(var table: ttable; password: String) : Boolean; 
var 
 pTblDesc : pCRTblDesc; 
 hDb   : hDBIDb; 
begin  
 result := false;  
 with table do  
 begin  
  if Active and (not Exclusive) then  
   Close;  
  if (not Exclusive) then  
   Exclusive := true;  
  if (not Active) then  
   Open;  
  hDb := DBHandle;  
  Close 
 end;  
 GetMem(pTblDesc, sizeof(CRTblDesc));  
 FillChar(pTblDesc^, sizeof(CRTblDesc), 0);  
 with pTblDesc^ do  
 begin  
  StrPCopy(szTblName, StrToOem(table.tablename));  
  szTblType := szParadox;  
  StrPCopy(szPassword, StrToOem(password));  
  bPack := true;  
  bProtected := true 
 end;  
 if DbiDoRestructure(hDb, 1, pTblDesc, nil, nil, nil, false)<>DBIERR_NONE then  
  exit;  
 if pTblDesc<>nil then  
  FreeMem(pTblDesc, sizeof(CRTblDesc));  
 result := true 
end;  
 
 
end. 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -