- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Visa värden binärt Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-02-12
Läst: 1340
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel visar värden i binär representation. 
Kod
function BinB(b: Byte): string ;  
var  
 s: string ;  
 i: word;  
begin  
 s := '';  
 for i := 7 downto 0 do  
  if (b and (1 shl i)) > 0 then  
   s := s + '1'  
 else  
  s := s + '0';  
 BinB := s;  
end;  
 
function BinW(w: Word): string ;  
var  
 s: string ;  
 i: word;  
begin  
 s := '';  
 for i := 15 downto 0 do  
  if (w and (1 shl i)) > 0 then  
   s := s + '1'  
 else  
  s := s + '0';  
 BinW := s;  
end;  
 
function BinL(l: Longint): string ;  
var  
 HL: HiLo absolute l;  
begin  
 BinL := BinW(HL.HiWord) + BinW(HL.LoWord);  
end;  
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -