- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera spårnummer på CD-skiva Kategori: Multimedia
Inlagt: 2004-02-06
Läst: 1290
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna procedur visar spårnummer och tid för den låt som spelas för tillfället. 
Kod
uses  
 MMSystem;  
 
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);  
var  
 Trk, Min, Sec: Word;  
begin  
 with MediaPlayer1 do  
 begin  
  Trk := MCI_TMSF_TRACK(Position);  
  Min := MCI_TMSF_MINUTE(Position);  
  Sec := MCI_TMSF_SECOND(Position);  
  label1.Caption := Format('%.2d', [Trk]);  
  Label2.Caption := Format('%.2d:%.2d', [Min, Sec]);  
 end;  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -