- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Gör första bokstaven i varje ord till versal Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-01-09
Läst: 1332
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel ser till att den första bokstaven i varje ord i en sträng blir till en versal (stor bokstav). 
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 i: Integer; 
 Str: string ; 
begin 
 Label2.Caption:=''; 
 Str:=' '+Edit1.Text; 
 i:=1; 
 repeat 
  if Str[i]<>' ' then 
   Label2.Caption:=Label2.Caption+Str[i]; 
  if Str[i]=' ' then 
  begin 
   if (Str[i+1]<>' ') then 
   begin 
    Label2.Caption:=Label2.Caption+Str[i]+AnsiUpperCase(Str[i+1]); 
    Inc(i); 
   end 
   else 
    Label2.Caption:=Label2.Caption+Str[i]; 
  end; 
  Inc(i); 
 until i>Length(Str)+1; 
 Str:=Label2.Caption; 
 Delete(Str, 1, 1); 
 Label2.Caption:=Str; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -