- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Spela upp två ljudfiler samtidigt Kategori: Multimedia
Inlagt: 2003-12-04
Läst: 1278
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta multimediaexempel spelar upp två olika ljud parallellt. 
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 SendMCICommand( 'open waveaudio shareable' ); 
 SendMCICommand( 'play hickory.wav' ); 
 SendMCICommand( 'play greeting.wav' ); 
 SendMCICommand( 'close waveaudio' ); 
end; 
 
 
procedure TForm1.SendMCICommand(Cmd : string ); 
var 
 RetVal: integer; 
 ErrMsg: array[0..254] of char; 
begin 
 RetVal := mciSendString(StrAsPChar(Cmd), nil, 0, 0); 
 if RetVal <> 0 then 
 begin 
  //get message for returned value 
  mciGetErrorString(RetVal, ErrMsg, 255); 
  MessageDlg(StrPas(ErrMsg), mtError, [mbOK], 0); 
 end; 
end; 
 
 
function StrAsPChar(var S : OpenString) : PChar; 
//returns a PChar from a string  
begin 
 if Length(S) = High(S) then 
  dec(S[0]); 
 S[Ord(Length(s)) + 1] := #0; 
 Result := @S[1]; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -