- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Spela upp ett waveljud från en RES-fil Kategori: Multimedia
Inlagt: 2003-11-09
Läst: 1201
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
För att baka in en wav-fil i en resourcefil (.RES) behöver du använda en kompilator för detta (t ex Resource Workshop). Använd sedan koden nedan för att spela upp ljudet. 
Kod
var FindHandle, ResHandle: THandle; 
  ResPtr: Pointer; 
begin 
 FindHandle:=FindResource(HInstance, '', 'WAVE'); 
 if FindHandle<>0 then begin 
  ResHandle:=LoadResource(HInstance, FindHandle); 
  if ResHandle<>0 then begin 
   ResPtr:=LockResource(ResHandle); 
   if ResPtr<>Nil then 
    SndPlaySound(PChar(ResPtr), snd_ASync or snd_Memory); 
   UnlockResource(ResHandle); 
  end; 
  FreeResource(FindHandle); 
 end; 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -