- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera adresser från Outlooks adressbok Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2003-10-21
Läst: 1141
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta kodexempel använder OLE för att kunna returnera adressbokens innehåll i Outlook och därefter fylla en TMemo. 
Kod
uses 
 ComObj; 
 
var 
 Outlook, NameSpace, AddressList, AddressEntries: Variant; 
 i: Integer; 
begin 
 Outlook := CreateOleObject('Outlook.Application'); 
 NameSpace := Outlook.GetNameSpace('MAPI'); 
 AddressList := NameSpace.AddressLists('Personal Address Book'); 
 AddressEntries := AddressList.AddressEntries; 
 for i := 0 to AddressEntries.Count - 1 do 
  Memo1.Lines.Add(AddressEntries.Item(i).name + ' (' + AddressEntries.Item(i).Address + ')'); 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -