- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera längden för en wav-fil (i sekunder) Kategori: Multimedia
Inlagt: 2003-04-06
Läst: 1227
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel returnerar tiden i sekunder för en wav-fil. 
Kod
uses
 MPlayer, MMsystem;

type
 EMyMCIException = class(Exception);
 TWavHeader = record
  Marker1: array[0..3] of Char;
  BytesFollowing: Longint;
  Marker2: array[0..3] of Char;
  Marker3: array[0..3] of Char;
  Fixed1: Longint;
  FormatTag: Word;
  Channels: Word;
  SampleRate: Longint;
  BytesPerSecond: Longint;
  BytesPerSample: Word;
  BitsPerSample: Word;
  Marker4: array[0..3] of Char;
  DataBytes: Longint;
 end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 Header: TWavHeader;
begin
 with TFileStream.Create('C:\SomeFile.wav', fmOpenRead) do
  try
   ReadBuffer(Header, SizeOf(Header));
  finally
   Free;
  end;
 ShowMessage(FloatToStr((Int64(1000) * header.DataBytes div header.BytesPerSecond) / 1000));
end; 


 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -