- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Bestäm vilken låt som spelas på en CD Kategori: Multimedia
Inlagt: 2002-11-29
Läst: 1263
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta kodexempel hjä,per dig att bestämma vilken låt som spelas för tillfället i din CD-ROM-drive. 
Kod
uses
 MMSystem;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
 Trk, Min, Sec: Word;
begin
 with MediaPlayer1 do
 begin
  Trk := MCI_TMSF_TRACK(Position);
  Min := MCI_TMSF_MINUTE(Position);
  Sec := MCI_TMSF_SECOND(Position);
  label1.Caption := Format('%.2d', [Trk]);
  Label2.Caption := Format('%.2d:%.2d', [Min, Sec]);
 end;
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -