- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Aktivera/deaktivera CD autorun Kategori: Multimedia
Inlagt: 2002-10-18
Läst: 1310
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Nedanstående kod gör det möjligt att aktivera eller deaktivera att CD-skivan startar automatiskt. 
Kod
uses
 Registry;

procedure CDSetAutoPlay(SioNo: Boolean);
var
 Reg: TRegistry;
begin
 try
  Reg := TRegistry.Create;
  Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
  if Reg.KeyExists('Software\Classes\AudioCD\') then
   if Reg.OpenKey('Software\Classes\AudioCD\Shell\', False) then
    if SioNo then Reg.WriteString('', 'play')
    else 
     Reg.WriteString('', '');
 finally
  Reg.Free;
 end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 //Aktivera AutoPlay
 CDSetAutoPlay(True);
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 //deaktivera Autoplay
 CDSetAutoPlay(False);
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -