- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Spela upp en AVI på helskärm Kategori: Multimedia
Inlagt: 2002-09-24
Läst: 1281
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Exemplet ser till att en mediafil med filtillägget AVI spelas upp i helskärmsläge. 
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
const
 longName: PChar = 'f:\media\ANIM1.MPG'; //Your complete FileName
var
 ret, shortName: PChar;
 err : DWord;
begin
 //Getting the short Name (8:3) of selected file
 shortName := strAlloc(521);
 GetShortPathName(longName, shortname, 512);
 //Sending a close Command to the MCI
 ret := strAlloc(255);
 err := mciSendString(pchar('close movie'), 0, 0, 0);
 //No error check because at the first call there is no MCI device to close
 //Open a new MCI Device with the selected movie file
 err := mciSendString(pchar('open '+shortName+' alias movie'), 0, 0, 0);
 shortName := nil;

if err <> 0 then
 begin
  mciGetErrorString(err, ret, 255);
  messageDlg(ret, mtInformation, [mbOk], 0);
 end;
 //Sending the "play fullscreen command to the Windows MCI
 err := mciSendString(pchar('play movie fullscreen'), 0, 0, 0);
 //Use the following line instead of the above one if you want to play it in screen mode
 err := mciSendString(pchar('play movie'), 0, 0, 0);
 //If an Error was traced then display a MessageBox with the mciError string
if err <> 0 then
 begin
  mciGetErrorString(err, ret, 255);
  messageDlg(ret, mtInformation, [mbOk], 0);
 end;
 ret := nil;
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -