- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Få ut en lista av alla installerade komponenter Kategori: Komponenter
Inlagt: 2008-03-03
Läst: 2809
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel returnerar alla installerade komponenter i ditt Delphigränssnitt.
Kod
uses ToolsApi; 
 
{....} 
 
 
var 
 a, i: Integer; 
begin 
 with (BorlandIDEServices as IOTAPackageServices) do 
 begin 
  for a := 0 to GetPackageCount - 1 do 
  begin 
   for i := 0 to GetComponentCount(a) - 1 do 
   begin 
    //get each component name with GetComponentName(a, i); 
   end; 
  end; 
 end; 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -