- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa ett formulär från en sträng Kategori: Forms
Inlagt: 2008-01-11
Läst: 2130
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Två olika metoderför att skapa ett formulär av en sträng.
Kod
var 
 myForm : TMyForm; 
begin 
 myForm := TMyForm.Create(nil); 
 try 
  myForm.ShowModal; 
 finally 
  myForm.Free; 
 end; 
end; 
 
//eller låt Application bli ägare av myForm... 
 
var 
 myForm : TMyForm; 
begin 
 Application.CreateForm(TMyForm, myForm); 
 my.Show; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -