- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Antal sekunder sedan senaste musrörelse/tangenttryckning Kategori: System
Inlagt: 2007-08-21
Läst: 1569
Inlagt av: Andreas Jönsson
Beskrivning
Kan vara användbart om du skriver ett chattprogram eller dylikt, för att kolla när den ska gå Away o.s.v... OBS! Windows 2000 eller senare.
Kod
function SecondsSinceLastInput(): Cardinal; 
var LInput: TLastInputInfo; 
begin 
 try 
  LInput.cbSize := SizeOf(TLastInputInfo); 
  GetLastInputInfo(LInput); 
  Result := Round((GetTickCount - LInput.dwTime) / 1000); 
 except 
  Result := 0; 
 end; 
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -