- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Avaktivera ALT-TAB och CTRL-ALT-DEL Kategori: System
Inlagt: 2007-05-11
Läst: 1682
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Exemplet nedan avaktiverar dessa två tangentbordskombinationer.
Kod
program fuzzy; 
 
uses WinProcs; 
 
{$R *.RES} 
 
var 
  dizzie: integer; 
 
begin 
 dizzie:= 0; 
 //Disable ALT-TAB 
 SystemParametersInfo( SPI_SETFASTTASKSWITCH, 1, @dizzie, 0); 
  
//Disable CTRL-ALT-DEL 
 SystemParametersInfo( SPI_SCREENSAVERRUNNING, 1, @dizzie, 0); 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -