- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera komponentindex under körning Kategori: Komponenter
Inlagt: 2007-02-11
Läst: 1439
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Funktion som returnerar en komponents index med programmet körs.
Kod
function IndexInParent(vControl: TControl): integer; 
var 
 ParentControl: TWinControl; 
begin 
 //we "cousin" cast to get at the protected Parent property in base class  
 ParentControl := TForm(vControl.Parent); 
 if (ParentControl <> nil) then 
 begin 
  for Result := 0 to ParentControl.ControlCount - 1 do 
  begin 
   if (ParentControl.Controls[Result] = vControl) then Exit; 
  end; 
 end; 
 //if we make it here, then wasn't found, or didn't have parent 
 Result := -1; 
end; 
 
function IndexInParent(vControl: TControl): integer; 
var 
 ParentControl: TWinControl; 
begin 
 //we "cousin" cast to get at the protected Parent property in base class  
 ParentControl := TForm(vControl.Parent); 
 if (ParentControl <> nil) then 
 begin 
  for Result := 0 to ParentControl.ControlCount - 1 do 
  begin 
   if (ParentControl.Controls[Result] = vControl) then Exit; 
  end; 
 end; 
// if we make it here, then wasn't found, or didn't have parent 
 Result := -1; 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -