- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Spara filer i BLOB-fält Kategori: Databaser
Inlagt: 2007-02-10
Läst: 1725
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Här följer ett exempel på hur du sparar en fil i ett fält av typen BLOB (Binary Large Objects) i en databas och sedan laddar hem den igen.
Kod
//To save a file to BLOB: 
 
blob := yourDataset.CreateBlobStream(yourDataset.FieldByName('YOUR_BLOB'), bmWrite); 
try 
 blob.Seek(0, soFromBeginning); 
 
 fs := TFileStream.Create('c:\your_name.doc', fmOpenRead orfmShareDenyWrite); 
 try 
  blob.CopyFrom(fs, fs.Size) 
 finally 
  fs.Free 
 end; 
finally 
 blob.Free 
end; 
 
//To load from BLOB: 
 
blob := yourDataset.CreateBlobStream(yourDataset.FieldByName('YOUR_BLOB'), bmRead); 
try 
 blob.Seek(0, soFromBeginning); 
 
 with TFileStream.Create('c:\your_name.doc', fmCreate) do 
  try 
   CopyFrom(blob, blob.Size) 
  finally 
   Free 
  end; 
finally 
 blob.Free 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -