- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa ett formulär med övertoning Kategori: Forms
Inlagt: 2007-02-02
Läst: 1568
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ett effektfullt exempel som gör ditt formulär assnyggt.
Kod
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 
var 
 Row, Ht: Word; 
begin 
 Ht:=(ClientHeight+255) div 256; 
 for Row:=0 to 255 do 
  with Canvas do  
  begin 
   Brush.Color:=RGB(Row,0,0); 
   FillRect(Rect(0,Row*Ht,ClientWidth,(Row+1)*Ht)); 
  end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -