- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Mät exekveringstid i ditt program Kategori: System
Inlagt: 2006-11-03
Läst: 1304
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel mäter tiden i millisekunder på valda delar i ditt program. Anropa StartClock före och StopClock efter blocket du vill mäta tiden på.
Kod
var //måste vara global 
 hr, mins, se, s1 : word; 
 
procedure StartClock; 
begin 
 GetTime (hr,mins,se,s1); 
end; 
 
procedure StopClock; 
var 
 siz : longint; 
 hr2, min2, se2 : word; 
begin 
 GetTime (hr2, min2, se2, s1); 
 siz := se2-se+(min2-mins)*60+(hr2-hr)*60*60; 
 ShowMessage (IntToStr(siz) + ' seconds'); 
end; 
 
begin 
 StartClock; 
 for i := 1 to 100 do 
  MyProcedure(i); 
 StopClock; 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -