- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Addera en array och räkna ut medelvärde Kategori: Blandat
Inlagt: 2006-10-13
Läst: 1418
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ett fiffigt exempel som lägger ihop alla värden i en array och sedan räknar ut medelvärdet av dessa.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
MyArray :array[1..10] of Double ; 
   sum :Double ; 
average :Double ; 
     n :Integer; 
begin 
   n := 1        ; 
   while n<= 10 do begin 
   sum := sum + MyArray[n]; 
   inc(n) ; 
   end; 
   n := n - 1 ; 
  average := sum / n ; 
  ShowMessage(FloatToStr(average)); 
end; 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -