- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa en TADOQuery Kategori: Databaser
Inlagt: 2006-09-02
Läst: 1452
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Skapa en adoquery med kod.
Kod
procedure TF_DModule.CreateADOQuery(var SQuery : TADOQuery;VAR SDataSource :TDataSource;QString : String); 
begin 
 SQuery := TADOQuery.Create(nil); 
 SQuery.Connection := F_DModule.ADO_TOOSKA; 
 SQuery.Close; 
 SQuery.SQL.Clear; 
 SQuery.SQL.Text := QString; 
 SQuery.Open; 
 SDataSource := TDataSource.Create(nil); 
 SDataSource.DataSet := SQuery; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -