- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa en genväg från din applikation Kategori: Filer
Inlagt: 2006-07-01
Läst: 1433
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta tips skapar en genväg från din applikation.
Kod
procedure CreateShortCut(ShortCut, Application, Parameters, WorkDir: 
string ; SW_State: Integer; IconFile: string ; IconIndex: Byte); 
var 
 SCObject: IUnknown; 
 SCSLink: IShellLink; 
 SCPFile: IPersistFile; 
 WFName: WideString; 
begin 
 SCObject := CreateComObject(CLSID_ShellLink); 
 SCSLink := SCObject as IShellLink; 
 SCPFile := SCObject as IPersistFile; 
 SCSLink.SetPath(PChar(Application)); 
 SCSLink.SetArguments(PChar(Parameters)); 
 SCSLink.SetWorkingDirectory(PChar(WorkDir)); 
 SCSLink.SetShowCmd(SW_State); 
 SCSLink.SetIconLocation(PChar(IconFile), IconIndex); 
 WFName := ShortCut; 
 SCPFile.Save(PWChar(WFName), False); 
end; 
 
For example: 
 
CreateShortCut(ShortCut, Application, Parameters, WorkDir: string ; SW_State: Integer; IconFile: string ; IconIndex: Byte); 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -