- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Begränsa antalet MDI-formulär Kategori: Forms
Inlagt: 2006-06-11
Läst: 1338
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
I detta exempel kan du öppna högst 10 MDI-formulär.
Kod
procedure TForm1.New1Click(Sender: TObject); 
var 
 ChildForm: TForm2; 
begin 
 if MDIChildCount<10 then 
 begin 
  ChildForm:=TForm2.Create(Application); 
  ChildForm.Caption:='Child - '+IntToStr(MDIChildCount); 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -