- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ändra färg på typsnitt på standardkontroller i Windows Kategori: System
Inlagt: 2006-05-21
Läst: 1283
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Normalt ställer du in färg (och andra egenskaper) för standardkontroller i Windows i kontrollpanelen. Du kan dock frångå det i en TStatusBar genom att använda detta tips.
Kod
procedure TForm1.StatusBar1DrawPanel(StatusBar: TStatusBar; 
 
 Panel: TStatusPanel; const Rect: TRect); 
 
begin 
 
 if Panel = StatusBar.Panels[0] then begin 
 
  StatusBar.Canvas.Font.Color := clRed; 
 
  StatusBar.Canvas.TextOut(Rect.Left, Rect.Top, 'Panel - 0') 
 
 end else begin 
 
  StatusBar.Canvas.Font.Color := clGreen; 
 
  StatusBar.Canvas.TextOut(Rect.Left, Rect.Top, 'Panel - 1'); 
 
 end; 
 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -