- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Använda Visual Basic-arrays i Delphi Kategori: Blandat
Inlagt: 2006-05-15
Läst: 1443
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med datatypen Variant kan du överföra VB-arrayer till Delphi.
Kod
//VB module code: 
Attribute VB_Name = "Module1" 
Declare Function TestMin Lib "c:\windows\system\NoelSArr"  
  (Nums As Variant) As Integer 
 
//VB form code: 
Dim A As Variant 
Private Sub Command1_Click() 
 A = Array(4, 3) 
 MsgBox (TestMin(A)) 
End Sub 
 
//Delphi DLL code: 
library NoelSArray; 
. 
. 
function TestMin(const Nums: Variant): integer; export; stdcall; 
var 
p1: Variant; 
begin 
p1 := VarArrayCreate([0, 1], VT_I4); 
p1:= Nums; 
 if (p1[0] < p1[1]) then 
  result:= p1[0] 
else 
  Result:= p1[1]; 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -