- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Spela upp ljud från en resourcefil Kategori: Multimedia
Inlagt: 2002-09-01
Läst: 1256
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ett exempel på hur du spelar upp ljud från en resourcefil. 
Kod
var
 FindHandle, ResHandle: THandle;
 ResPtr: Pointer;
begin
 FindHandle := FindResource(HInstance, 'Name of your resource', 'WAVE');
if FindHandle <> 0 then
 begin
  ResHandle := LoadResource(HInstance, FindHandle);
  if ResHandle <> 0 then
  begin
   ResPtr := LockResource(ResHandle);
   if ResPtr <> Nil then
    SndPlaySound(PChar(ResPtr), snd_ASync or snd_Memory);
    UnlockResource(ResHandle);
  end;
  FreeResource(FindHandle);
 end;
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -