- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kopiera flera filer samtidigt Kategori: Filer
Inlagt: 2006-04-30
Läst: 1444
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel demonstrerar hur du kopierar en grupp av filer med hjälp av SHFileOperation.
Kod
uses ShellAPI; 
 
 procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject) ; 
 var 
  Fos : TSHFileOpStruct; 
  Buf : array[0..4096] of char; 
  p : pchar; 
  sDest : string ; 
 begin 
  FillChar(Buf, sizeof(Buf), #0) ; 
  p := @buf; 
  p := StrECopy(p, 'C:\FirstFile.ext1') + 1; 
  p := StrECopy(p, 'C:\SecondFile.ext2') + 1; 
  StrECopy(p, 'C:\ThirdFile.ext3') ; 
 
  sDest := 'e:\'; 
 
  FillChar(Fos, sizeof(Fos), #0) ; 
  with Fos do begin 
   Wnd := Handle; 
   wFunc := FO_COPY; 
   pFrom := @Buf; 
   pTo := sDest; 
   fFlags := 0; 
end; 
  if ((SHFileOperation(Fos) <> 0) or 
    (Fos.fAnyOperationsAborted <> false)) then 
   ShowMessage('Cancelled') 
 end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -