- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om en fil är zippad Kategori: Filer
Inlagt: 2006-04-04
Läst: 1355
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Funktioner kontrollerar om filnamnet som skickas till funktionen verkligen är en zip-fil.
Kod
function IsZipFile ( const fname : string ) : Boolean;  
var  
oldmode : byte;  
f : file;  
buf : array [0..3] of char;  
begin  
Result := False;  
if fname = '' then exit;  
oldmode := filemode;  
filemode := fmOpenRead or fmShareDenyWrite;  
Assign ( f, fname );  
{$i-} Reset ( f, 1 ); {$i+}  
filemode := oldmode;  
If ioresult <> 0 then exit;  
{$i-} BlockRead ( f, buf, 4 ); {$i+}  
if ioresult = 0  
then Result :=  
( buf [0] = 'P' ) and ( buf [1] = 'K' ) and  
( buf [2] = #3 ) and ( buf [3] = #4 );  
Close ( f );  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -