- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Markera HTML-taggar i en TRichEdit Kategori: Blandat
Inlagt: 2006-04-02
Läst: 1406
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Så här ser du till att HTML-taggarna i en TRichEditkontroll blir markerade.
Kod
procedure HTMLSyntax(RichEdit: TRichEdit; TextCol, TagCol, DopCol: TColor); 
var 
 i, 
 iDop : integer; 
 s  : string ; 
 Col : TColor; 
 isTag, 
 isDop: boolean; 
begin //HTMLSyntax  
 iDop := 0;  
 isDop := False;  
 isTag := False;  
 Col := TextCol;  
 RichEdit.SetFocus;  
  
 for i := 0 to Length(RichEdit.Text) do  
 begin  
  RichEdit.SelStart := i;  
  RichEdit.SelLength := 1;  
  s := RichEdit.SelText;  
   
  if (s='<') or (s=char(123)) then  
   isTag := True;  
   
  if isTag then  
   if (s=char(34)) then  
    if not isDop then  
    begin  
     iDop := 1;  
     isDop := True 
    end { not isDop }  
    else  
     isDop := False;  
   
  if isTag then  
   if isDop then  
   begin  
    if iDop<>1 then  
     Col := DopCol 
   end { isDop }  
   else  
    Col := TagCol  
  else  
   Col := TextCol;  
   
  RichEdit.SelAttributes.Color := Col;  
   
  iDop := 0;  
   
  if (s='>') or (s=char(125)) then  
   isTag := False 
 end; //for i  
 RichEdit.SelLength := 0 
end; //HTMLSyntax  
 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
begin //TForm1.Button1Click  
 RichEdit1.Lines.BeginUpdate;  
 HTMLSyntax(RichEdit1, clBlue, clRed, clGreen);  
 RichEdit1.Lines.EndUpdate 
end; //TForm1.Button1Click

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -