- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Visa celltext i en TStringGrid som en hint Kategori: Komponenter
Inlagt: 2006-03-11
Läst: 1214
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel visar textinnehållet i önskad cell i en TStringGrid som en hint (liten gul ruta).
Kod
var 
 LastRow, LastCol : Integer; 
 
procedure TForm1.ShowCellHint(X,Y:Integer); 
var 
 ACol, ARow : Integer; 
begin 
 
 If StringGrid.ShowHint = False Then 
   StringGrid.ShowHint := True; 
 
 StringGrid.MouseToCell(X, Y, ACol, ARow); 
 
 If (ACol <> -1) And (ARow <> -1) Then 
   StringGrid.Hint:=StringGrid.Cells[ACol,ARow]; 
 If (ACol<>LastCol) or (ARow<>LastRow) Then 
 begin 
  Application.CancelHint; 
  LastCol:=ACol; 
  LastRow:=ARow; 
 end; 
end; 
 
procedure TForm1.StringGridMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, 
 Y: Integer); 
begin 
 ShowCellHint(X,Y); 
end; 
 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -