- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Upptäck förändringar i en mapp Kategori: Filer
Inlagt: 2006-03-04
Läst: 1419
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna timerprocedur kan du göra för att upptäcka om förändringar sker i en speciell mapp.
Kod
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 
var 
 Dir: string ; 
begin 
 Dir:=Edit1.Text; 
 if FindFirstChangeNotification( 
    PChar(Dir), 
    False, 
    FILE_NOTIFY_CHANGE_DIR_NAME)<>INVALID_HANDLE_VALUE then 
  Label1.Caption:=Dir+' directory presents' 
 else 
  Label1.Caption:=Dir+' directory absents'; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -