- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 




 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Tabba med ENTER-tangenten i TDBGrid Kategori: Databaser
Inlagt: 2006-02-27
Läst: 1422
Inlagt av: Janne
Beskrivning
Ett exempel på att tabba med ENTER-knappen i en TDBGrid.
Kod
procedure TForm1.DBGrid1KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char) ; 
begin 
  If Key = #13 Then Begin 
  If HiWord(GetKeyState(VK_SHIFT)) <> 0 then begin 
   with (Sender as TDBGrid) do 
   if selectedindex > 0 then 
   selectedindex := selectedindex - 1 
   else begin 
   DataSource.DataSet.Prior; 
   selectedindex := fieldcount - 1; 
   end; 
  end else begin 
   with (Sender as TDBGrid) do 
   if selectedindex < (fieldcount - 1) then 
   selectedindex := selectedindex + 1 
   else begin 
   DataSource.DataSet.Next; 
   selectedindex := 0; 
   end; 
  end; 
  Key := #0 
  end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -