- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om det finns en CD-brännare installerad Kategori: System
Inlagt: 2006-02-12
Läst: 1266
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna funktion returnerar True om det finns en CD-brännare installerad på aktuell maskin.
Kod
function HasCDBurner : boolean; 
var 
 reg: TRegistry; 
begin  
 reg := TRegistry.Create;  
 try  
  reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;  
  reg.OpenKey('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning',  
        False);  
  Result := reg.ValueExists('CD Recorder Drive');  
  reg.CloseKey 
 finally  
  reg.Free 
 end;  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -