- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Konvertera BMP till JPEG Kategori: Grafik
Inlagt: 2006-01-02
Läst: 1429
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Button1Click skapar en variabel av typen TBitmap och laddar en bild som ligger lagrad i en fil. Button2Click skapar en variabel av typen TJPEGImage och tilldelar ett Bitmapobjekt till denna variabel.
Kod
uses JPEG; 
... 
var 
 Bitmap: TBitmap; 
... 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 if OpenDialog1.Execute then 
 begin 
  Bitmap:=TBitmap.Create; 
  Bitmap.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); 
  Image1.Picture.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); 
 end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
var 
 JPEGImage: TJPEGImage; 
begin 
 try 
  JPEGImage:=TJPEGImage.Create; 
  JPEGImage.CompressionQuality:=80; 
  JPEGImage.Assign(Bitmap); 
  if SaveDialog1.Execute then 
   JPEGImage.SaveToFile(SaveDialog1.FileName); 
  Label1.Caption:='Convertation finished'; 
 finally 
  Bitmap.Free; 
  JPEGImage.Free; 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -